BG

Купуване,продаване на бизнес или идея в чужбина,партньор.

На тази страница ще можете да предложите бизнес за продаване, партньорство или бизнес идея. Вашата бизнес обява ще бъде видима на международно ниво.

Попълването на формуляра е само на английски, тъй като обявите са международни.

Login/Registration

  • 1 Login/Registration
  • 2 Enter Ad Information
  • 3 Checkout
  • 4 Payment
  • 5 Finish

Hi, You need to be a registered user to post Ads in this website. Please use the form below to login or click the link to register.

Post a Business Classified Ad in BusinessGenius.net - Buy-sell business - Find business partners - Find business idea

Comments are closed.